Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przedmiot działalności

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Przedmiot działalności

Biuro jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi  finansowo – księgowej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, z wyjątkiem szkół i placówek obsługiwanych w tym zakresie przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy.

 

Zadania Biura:

 • opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian,
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,
 • organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
  ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego,
 • obsługa finansowo-księgowa rachunków dochodów własnych,
 • prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
 • koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w zakresie zadań oświatowych,
 • prowadzenie sprawozdawczości rzeczowej i statystycznej,
 • prowadzenie instruktażu dla pracowników obsługiwanych jednostek w zakresie zadań statutowych Biura,
 • prowadzenie kasy,
 • zapewnienie obsługi prawnej,
 • obsługa finansowa kasy zapomogowo-pożyczkowej.
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej, w tym dowodów księgowych.

 

 

 


Wprowadził Ewa Zacharska 2007-10-05
Aktualizujący Ewa Zacharska 2019-07-05
Zatwierdzający Ewa Zacharska 2019-07-05
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-07-05
Wersja standardowa