Kanał Wyżej
Status prawny

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy działa na podstawie: 
- Statutu nadanego uchwałą XXIII/416/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia  18.12.2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy a także zmian nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół i placówek  oświatowych, ze zmianami:
nr LXII/1799/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 listopada 2005 r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 268, poz. 8761 )nr XXV/811/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 lutego 2008 r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 62, poz. 2253 )nr XXXIX/1173/2008  Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 166, poz. 5901 )nr LVI/1692/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 104, poz. 2972 )nr LII/1526/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 marca 2013 r.
 
- Ustawy z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 t.j. ze zm.),

- Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 ze zm.),

- Regulaminu organizacyjnego,

- innych przepisów prawa, w tym prawa miejscowego Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny

Wersja standardowa