Kanał Wyżej
Struktura organizacyjna

W skład Biura wchodzą następujące jednostki organizacyjne i  samodzielne  stanowiska pracy o odpowiedniej sygnaturze:
 
- Wydział Kadrowo- Administracyjny (WKA),
- Wydział Finansowo – Księgowy (WFK),
- Wydział Planowania i Analiz (WPS),
- Wydział Obsługi Przedszkoli (WOP),
- Wydział Obsługi Szkół Podstawowych (WOSP),
- Wydział Obsługi Szkół Ponadpodstawowych i Pozostałych Placówek (WOSPiPP),
- Wydział Informatyki i Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych ( WIiBPD )

- Radca Prawny (RP),
- Sekretariat (SEK).
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Struktura organizacyjna

Wersja standardowa