Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencje i rejestry

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty- Praga Południe m.st. Warszawy udostępnia dane z prowadzonych przez siebie rejestrów i ewidencji oraz składnicy akt na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Biuro prowadzi dokumentację finansową, księgową oraz płacową obsługiwanych szkół i placówek oświatowych.

REJESTRY I EWIDENCJE:

- Rejestr korespondencji przychodzącej
- Ewidencja upoważnień i pełnomocnictw
- Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
- Rejestr umów zawieranych przez DBFO - Praga Południe m.st. Warszawy
- Kartoteki wynagrodzeń pracowników szkół i placówek oświatowych
- Ewidencja pracowników DBFO- Praga Południe m.st. Warszawy
- Rejestr zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro
- Rejestr pieczątek i pieczęci
- Rejestr zarządzeń Dyrektora DBFO- Praga Południe m.st. Warszawy
- Wykaz zbiorów danych osobowych
- Wykaz budynków i pomieszczeń tworzących obszar przetwarzania danych osobowych
- Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
- Ewidencja raportów kasowych
- Książka kontroli
- Książka Obiektu budowlanego


Wprowadził Ewa Zacharska 2012-12-17
Aktualizujący Ewa Zacharska 2013-12-02
Zatwierdzający Ewa Zacharska 2013-12-02
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-12-02
Wersja standardowa