Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Praga Południe > Menu Przedmiotowe > Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw > Sposoby przyjmowania i zalatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i zalatwiania spraw

  Drukuj
 

Zasady i tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków:
 

1)   Skargi i wnioski wpływające do Biura są przyjmowane, rozpatrywane i załatwiane zgodnie z przepisami określonymi w:
a)   Dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.),
b)   Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)
2)   Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków należy do kompetencji Dyrektora. Dyrektor może upoważnić pracownika Biura na stanowisku kierowniczym do przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków oraz przyjmowania skarg. Dyrektor może przekazać skargę lub wniosek do rozpatrzenia kierownikowi komórki organizacyjnej, której zakresu działania dotyczy skarga lub wniosek. Koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków należy do kompetencji pracownika ds. administracyjno- gospodarczych.
3)   Przyjmujący potwierdza zgłoszenie skargi lub wniosku, jeśli żąda tego wnoszący.
4)   Skargi i wnioski powinny zawierać czytelne imię, nazwisko (nazwę) oraz adres zgłaszającego. Skargi i wnioski niezawierające tych informacji pozostawia się bez rozpatrzenia.
5)   Skarga na działanie lub zaniechanie określonego pracownika Biura nie może zostać przekazana do rozpatrzenia przez tego pracownika.
6)   Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Biura od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Biura zgodnie z harmonogramem prowadzonym przez sekretariat.
7)   Informację, o której mowa w pkt. 6 umieszcza się na tablicy informacyjnej w siedzibie Biura.
8)   Skargi i wnioski rozpatruje się w ciągu miesiąca od daty otrzymania informacji, których mowa w pkt 4. W sprawach wymagających zasięgnięcia opinii prawnej, uzyskania pisemnego stanowiska innej instytucji lub uzupełnienia ze strony zgłaszającego, sprawa może być załatwiona w terminie przekraczającym jeden miesiąc. O zwłoce w załatwieniu sprawy i jej przyczynie informuje się zgłaszającego.
9)   Rejestr skarg i wniosków prowadzi sekretariat Dyrektora.
10)  Skargi i wnioski oraz oryginalną dokumentację dotyczącą ich załatwienia przechowują komórki organizacyjne, których zakresu działania dotyczą skargi lub wnioski.
 
 

 

 
 
Wprowadził Ewa Zacharska 02-10-2007
Aktualizujący Piotrowski Kamil (DBFO Praga-Południe) 16-08-2022
Zatwierdzający Piotrowski Kamil (DBFO Praga-Południe) 16-08-2022
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-08-2022
Liczba odwiedzin: 4512